O mnie

Alexander Haus 

 

Urodziłem się w Rybniku, w woj. ślaskim. Z wykształcenia jestem filologiem języka hiszpańskiego. Ukończyłem filologię hiszpańską na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. Obroniłem pracę magisterską z zakresu translatoryki, w której podjąłem się analizy technik przekładoznawczych w przetłumaczonej na język hiszpański i napisanej przeze mnie sztuce pt. Konfuzja. Zaraz po obronie dostałem się na studia doktoranckie na kierunek literaturoznawczy, choć moje zainteresowania akademickie oscylowały zawsze wokół lingwistyki (moją pasją jest gramatyka języka hiszpańskiego i zagadnienia naszej ojczystej mowy). Pochłonięty obowiązkami zawodowymi zrezygnowałem z kariery naukowej, pozostając przy nauczaniu języka hiszpańskiego oraz tłumaczeniu i redagowaniu tekstów.
 
Wolny czas poświęcałem zawsze na beletrystykę: pisanie prozy i poezji. W roku 2010 nakładem własnym, pod banderą mojej działalności gospodarczej, wydałem m.in. moją drugą powieść pt. Lemon (pierwsza nie została dotąd nigdzie opublikowana). Z uwagi na jej kontrowersyjny temat nie odważyłem się dotychczas na szukanie zewnętrznych wydawnictw. Nigdy też - dotąd - nie podjąłem próby rozsyłania swoich utworów do różnych wydawców i nie pretendowałem do bycia celebrytą literackim. Chylę czoła przed dziełami Vladimira Nabokova (szczególnie przed Lolitą) i utworami Bolesława Prusa (w tym wypadku głównie - przed Lalką). Jestem orędownikiem przepięknej maksymy literackiej znamienitego rosyjskiego twórcy - Nabokova - która głosi, że to "styl i struktura są esencją książki, a wielkie idee to popłuczyny".
 
Prywatnie jestem tym, który wierzy w to, że szacunek do drugiego człowieka (w relacji z drugim człowiekiem) jest podstawą spokojnego sumienia i wszelkiej pomyślności w życiu. Szacunek ten musi jednak wychodzić z obydwu stron...

 

Alexander Haus

copyright by alexander haus, 2021